دختر ریزه من

غزل شیرین ترین و عزیزترین موجود عالم برای من و باباییش هست.فرشته ای که عشق ما رو به هم پایدارتر میکنه وامانت الهی که برای هردومون ریحانه بهشتی هست.این وبلاگ رو میخواهیم در آینده به خودش هدیه بدیم و بگیم چقدر دوستش داشتیم ،داریم وخواهیم داشت.

بهمن 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آبان 87
1 پست